Εταιρικό Προφίλ

Το λογιστικό γραφείο μας βρίσκεται στα Τρίκαλα, Βίκτωρος Ουγκώ 4 και προσφέρει υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Μισθοδοσίας, Εργατικών, Ενημέρωσης λογιστηρίου,  Συστάσεις Εταιρειών, Εποπτείας, Αντιμετώπιση ελέγχων, Οργάνωσης.

 

[01]

Λογιστικές Υπηρεσίες

προς Επιχειρήσεις

Παρέχεται ποιοτική και υπεύθυνη συνεργασία με Επιχειρήσεις με άμεσο στόχο την όσο καλύτερη αποδοτικότητα και εύρυθμη λογιστική και φοροτεχνική λειτουργία της κάθε επιχείρησης.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων, Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων, Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και  έκτακτους ελέγχους, Συνεχής ενημέρωση για την αποφυγή παραβάσεων , Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων,  Ίδρυση / Διακοπή εργασιών, Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου για υπό ίδρυση επιχείρησης, Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, Μελέτη και διαπραγμάτευση για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, Μηνιαία παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων, Οργάνωση και προγραμματισμός ταμειακών ροών επιχείρησης.

Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική, Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων, Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης, Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο,ΚΥΑ ή ΠΟΛ, Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ).

Φορολογικός Σχεδιασμός

Υπηρεσίες Εργατικών Θεμάτων

Με βάση τις συνεχές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία καθώς και σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον απλό φορολογούμενο έως και των μεγάλων επιχειρήσεων δημιουργούμε με σωστό προγραμματισμό συνθήκες έτσι ώστε:

Να υπάρχει το καλύτερο φορολογικό αποτέλεσμα, να συμβαδίζει η φορολογική εικόνα του πολίτη με τα δικαιώματά του σε προνοιακά, οικογενειακά επιδόματα και άλλες παροχές, να δημιουργούμε τις μορφές εταιρειών με βάση τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών οφελών.

Υπολογισμός, τήρηση και μηχανοργάνωση μισθοδοσίας, υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων, διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ). Ανάλυση μισθοδοσίας καθώς και υπολογισμός αποζημιώσεων, συμβουλές σε όλα τα εργατικά θέματα όπως οι επιδοτήσεις απασχόλησης,οι αποζημιώσεις απόλυσης κ.α.

Οι υπηρεσίες παρέχονται εκτός από την έδρα μας και στην έδρα της επιχείρησης σας.

Ακόμη διεκπεραιώνονται  εργασίες που αφορούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

[02]

Λογιστικές Υπηρεσίες

προς Μισθωτούς και Συνταξιούχους

Στο λογιστικό γραφείο μας παρέχεται ολοκληρωμένη φορολογική και λογιστική υποστήριξη σε Ιδιώτες, με συνεχή προσαρμογή στις νέες εξελίξεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου φοροτεχνικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας την ευνοϊκότερη συνθήκη για κάθε Ιδιώτη. Επίσης, διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων(Ε1,Ε2)

Σύνταξη περιουσιολογίου (Ε9)

Συγκέντρωση δικαιολογητικών για υποβολή στις Τράπεζες- Υπηρεσίες

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ

Έκδοση φορολογικής ενημερότητας στη ∆.Ο.Υ.

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ∆.Ο.Υ.

Συμψηφισμός χρεών με παρουσία στη ∆.Ο.Υ..

Ρύθμιση οφειλών Ο.Γ.Α.

Αίτηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Αίτηση επιδόματος τέκνων Α-21

Αίτηση προνοιακών επιδομάτων

Αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Υποστήριξη σε οποιαδήποτε αίτηση προς δημόσιο φορέα, αρχή(π.χ.ΑΣΕΠ)

Υποστήριξη για εργασιακά – συνταξιοδοτικά θέματα κτλ.

Προσιτές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση σε όλες της εργασίες του γραφείου καθώς και ειδικές τιμές για ανέργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

[03]

Υπηρεσίες Ασφαλιστικού συμβούλου

Προϊόντα Ασφάλισης

για όλες τις ασφαλιστικές σας

Κάλυψη

Ανάγκες

για την υγεία σας,

το σπίτι σας,

την επιχείρησή σας

Ασφάλειες Οχημάτων

Ασφάλειες  Περιουσίας

Ασφάλειες Ευθύνης

Ασφάλειες Υγείας

Συνταξιοδοτικά Αποταμιευτικά Προγράμματα

Στις καλύτερες τιμές εξασφαλίζοντας συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες που προσδίδουν άμεση και σωστή εξυπηρέτηση στον ασφαλιζόμενο.

[04]

Χρήσιμα  Έντυπα

και Σύνδεσμοι

Χρήσιμα Έντυπα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

[05]

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Τηλέφωνα

Ώρες Λειτουργίας

Βίκτωρος Ουγκώ 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 42100

24313 03063 - 6944152146

09:00 - 14:00 και 17:30-21:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

www.facebook.com/syllogistiki/

6944152146

drakosalexandros1@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη.

Αλέξανδρος Δράκος

Οικονομικές & Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Βίκτωρος Ουγκώ 4 - Τρίκαλα

09:00 - 14:00 και 17:30 - 21:00

24313 03063 - 6944152146

drakosalexandros1@gmail.com

Copyright 2018 - All Rights Reserved - Designed by Powerink